multikino - repertuar
MULTIKINO Słupsk

24-04-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 4
2019-04-24 - godz.  12:35 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Corgi - psiak Królowej
Corgi - psiak Królowej Multikino / Sala 5
2019-04-24 - godz.  13:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 1
2019-04-24 - godz.  13:20 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-24 - godz.  13:20 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-24 - godz.  13:35 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 3
2019-04-24 - godz.  14:15 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 4
2019-04-24 - godz.  14:40 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Hellboy
Hellboy Multikino / Sala 5
2019-04-24 - godz.  15:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-24 - godz.  15:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-24 - godz.  16:05 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 1
2019-04-24 - godz.  16:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 3
2019-04-24 - godz.  16:45 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 4
2019-04-24 - godz.  17:05 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-24 - godz.  17:40 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Hellboy
Hellboy Multikino / Sala 5
2019-04-24 - godz.  17:50 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-24 - godz.  18:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-24 - godz.  19:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-24 - godz.  19:15 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-24 - godz.  19:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 2
2019-04-24 - godz.  20:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-24 - godz.  20:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-24 - godz.  20:55 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6

25-04-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 6
2019-04-25 - godz.  09:45 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 5
2019-04-25 - godz.  10:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-25 - godz.  10:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 1
2019-04-25 - godz.  10:40 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-25 - godz.  11:15 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-25 - godz.  11:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-04-25 - godz.  11:50 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-25 - godz.  12:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-25 - godz.  13:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-25 - godz.  13:40 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-25 - godz.  14:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 6
2019-04-25 - godz.  14:40 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-25 - godz.  15:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-25 - godz.  15:50 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-25 - godz.  16:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-25 - godz.  17:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-25 - godz.  17:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-25 - godz.  18:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-25 - godz.  18:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-25 - godz.  19:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-25 - godz.  19:35 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-25 - godz.  20:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Hellboy
Hellboy Multikino / Sala 2
2019-04-25 - godz.  20:20 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-25 - godz.  20:45 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-25 - godz.  21:45 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-25 - godz.  22:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6

26-04-2019

Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 5
2019-04-26 - godz.  09:45 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 4
2019-04-26 - godz.  10:15 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-26 - godz.  10:30 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-26 - godz.  10:40 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 6
2019-04-26 - godz.  11:05 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-26 - godz.  11:30 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-26 - godz.  12:30 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-26 - godz.  12:50 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-26 - godz.  13:10 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-26 - godz.  13:35 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-26 - godz.  14:10 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-26 - godz.  15:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-26 - godz.  15:10 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-26 - godz.  16:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-26 - godz.  16:10 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-26 - godz.  17:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-26 - godz.  17:20 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-26 - godz.  18:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-04-26 - godz.  18:30 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-26 - godz.  19:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-26 - godz.  19:30 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-26 - godz.  20:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-26 - godz.  20:45 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-26 - godz.  21:20 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-04-26 - godz.  21:55 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: ENEMEF: Minimaraton Avengers
ENEMEF: Minimaraton Avengers Multikino / Sala 1
2019-04-26 - godz.  22:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-26 - godz.  22:40 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 3

27-04-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 1
2019-04-27 - godz.  10:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-27 - godz.  10:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 3
2019-04-27 - godz.  10:15 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Poranki: Basia 2
Poranki: Basia 2 Multikino / Sala 4
2019-04-27 - godz.  10:30 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-27 - godz.  10:30 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 2
2019-04-27 - godz.  11:05 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-27 - godz.  11:30 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 6
2019-04-27 - godz.  12:10 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-27 - godz.  12:30 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-27 - godz.  13:10 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 2
2019-04-27 - godz.  13:35 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-27 - godz.  14:10 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-27 - godz.  15:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-27 - godz.  15:10 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-27 - godz.  16:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-27 - godz.  16:10 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-27 - godz.  17:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-27 - godz.  17:20 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-27 - godz.  18:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-04-27 - godz.  18:30 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-27 - godz.  19:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-27 - godz.  19:30 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-27 - godz.  20:00 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-27 - godz.  20:45 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-27 - godz.  21:20 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-27 - godz.  21:45 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-04-27 - godz.  21:55 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 6

28-04-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 1
2019-04-28 - godz.  10:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 3
2019-04-28 - godz.  10:15 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Poranki: Basia 2
Poranki: Basia 2 Multikino / Sala 4
2019-04-28 - godz.  10:30 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-28 - godz.  10:30 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-28 - godz.  10:40 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 2
2019-04-28 - godz.  11:05 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-28 - godz.  11:30 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-28 - godz.  12:30 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-28 - godz.  12:50 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-28 - godz.  13:10 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-28 - godz.  13:35 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-28 - godz.  14:10 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-28 - godz.  15:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-28 - godz.  15:10 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-28 - godz.  16:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-28 - godz.  16:10 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-28 - godz.  17:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-28 - godz.  17:20 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-28 - godz.  18:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-04-28 - godz.  18:30 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-28 - godz.  19:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-28 - godz.  19:30 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-28 - godz.  20:00 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-28 - godz.  20:45 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-28 - godz.  21:20 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-28 - godz.  21:45 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-04-28 - godz.  21:55 (Niedziela) Słupsk Multikino / Sala 6

29-04-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 1
2019-04-29 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 3
2019-04-29 - godz.  10:15 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-29 - godz.  10:30 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-29 - godz.  10:40 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 2
2019-04-29 - godz.  11:05 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-29 - godz.  11:30 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-29 - godz.  12:30 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-29 - godz.  12:50 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-29 - godz.  13:10 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-29 - godz.  13:35 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-29 - godz.  14:10 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-29 - godz.  15:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-29 - godz.  15:10 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-29 - godz.  16:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-29 - godz.  16:10 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-29 - godz.  17:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-29 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-29 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-04-29 - godz.  18:30 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-29 - godz.  19:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-29 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-29 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-29 - godz.  20:45 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-29 - godz.  21:20 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-29 - godz.  21:45 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-04-29 - godz.  21:55 (Poniedziałek) Słupsk Multikino / Sala 6

30-04-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 1
2019-04-30 - godz.  10:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 2
2019-04-30 - godz.  10:15 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 3
2019-04-30 - godz.  10:15 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-30 - godz.  10:40 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-30 - godz.  11:30 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-30 - godz.  12:30 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-30 - godz.  12:45 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-30 - godz.  12:50 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-30 - godz.  13:10 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-30 - godz.  14:10 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-30 - godz.  15:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-04-30 - godz.  15:10 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-30 - godz.  15:10 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-30 - godz.  16:10 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-30 - godz.  17:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-04-30 - godz.  17:20 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-04-30 - godz.  17:35 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-30 - godz.  18:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-04-30 - godz.  19:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-04-30 - godz.  19:30 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-04-30 - godz.  20:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 1
2019-04-30 - godz.  20:45 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-04-30 - godz.  20:45 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-04-30 - godz.  21:45 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-04-30 - godz.  21:55 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 6

01-05-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 1
2019-05-01 - godz.  10:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 2
2019-05-01 - godz.  10:15 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 3
2019-05-01 - godz.  10:15 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Poranki: Basia 2
Poranki: Basia 2 Multikino / Sala 4
2019-05-01 - godz.  10:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-01 - godz.  10:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-01 - godz.  10:40 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-05-01 - godz.  11:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-05-01 - godz.  12:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-05-01 - godz.  12:45 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-01 - godz.  12:50 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-05-01 - godz.  13:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-01 - godz.  14:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-01 - godz.  15:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-05-01 - godz.  15:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-05-01 - godz.  15:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-05-01 - godz.  16:10 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-05-01 - godz.  17:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-01 - godz.  17:20 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-05-01 - godz.  17:35 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-01 - godz.  18:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-05-01 - godz.  19:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-05-01 - godz.  19:30 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-05-01 - godz.  20:00 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 1
2019-05-01 - godz.  20:45 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-05-01 - godz.  20:45 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-01 - godz.  21:45 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-05-01 - godz.  21:55 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 6

02-05-2019

Bilety na: Manu. Bądź sobą!
Manu. Bądź sobą! Multikino / Sala 1
2019-05-02 - godz.  10:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 3
2019-05-02 - godz.  10:15 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Poranki: Basia 2
Poranki: Basia 2 Multikino / Sala 4
2019-05-02 - godz.  10:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-02 - godz.  10:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-02 - godz.  10:40 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Dumbo
Dumbo Multikino / Sala 2
2019-05-02 - godz.  11:05 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-05-02 - godz.  11:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-05-02 - godz.  12:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-02 - godz.  12:50 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-05-02 - godz.  13:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-05-02 - godz.  13:35 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-02 - godz.  14:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-02 - godz.  15:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-05-02 - godz.  15:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-05-02 - godz.  16:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-05-02 - godz.  16:10 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-05-02 - godz.  17:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: Praziomek
Praziomek Multikino / Sala 6
2019-05-02 - godz.  17:20 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-02 - godz.  18:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 2
2019-05-02 - godz.  18:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 4
2019-05-02 - godz.  19:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 4
Bilety na: After
After Multikino / Sala 6
2019-05-02 - godz.  19:30 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 1
2019-05-02 - godz.  20:00 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 1
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 3
2019-05-02 - godz.  20:45 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 3
Bilety na: After
After Multikino / Sala 2
2019-05-02 - godz.  21:20 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 2
Bilety na: Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry Multikino / Sala 5
2019-05-02 - godz.  21:45 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 5
Bilety na: Shazam!
Shazam! Multikino / Sala 6
2019-05-02 - godz.  21:55 (Czwartek) Słupsk Multikino / Sala 6

07-05-2019

2019-05-07 - godz.  20:45 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 2

08-05-2019

2019-05-08 - godz.  20:45 (Środa) Słupsk Multikino / Sala 2

10-05-2019

Bilety na: ENEMEF: Maraton Horrorów
ENEMEF: Maraton Horrorów Multikino / Sala 1
2019-05-10 - godz.  22:00 (Piątek) Słupsk Multikino / Sala 1

28-05-2019

Bilety na: Met Opera: Adriana Lecouvreur
Met Opera: Adriana Lecouvreur Multikino / Sala 5
2019-05-28 - godz.  19:00 (Wtorek) Słupsk Multikino / Sala 5

01-06-2019

2019-06-01 - godz.  20:45 (Sobota) Słupsk Multikino / Sala 1
Brak repertuaru na wybrany dzień
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.